وکیل پرونده مواد مخدر و مجازات این نوع پرونده

وکیل پرونده مواد مخدر و مجازات این نوع پرونده

پرونده های متعددی در دادگستری ها در حال رسیدگی هستند که یکی از  پرونده ها مربوط به مواد مخدر است. پرونده‌های مواد مخدر به پرونده‌های مهم و کلان و پرونده‌های خرد تقسیم می‌شود که هر دو نوع آن دارای حساسیت بسیار بالایی هستند وانتخاب وکیل مناسب برای آنها امری پیچیده و مهم است .در ادامه این مطلب سعی کردیم تا به معرفی وکیل پرونده مواد مخدر و مجازات این نوع پرونده بپردازیم.

 

اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر

اعاده دادرسی در پرونده های مربوط به مواد مخدر از دو طریق امکان پذیر است

 مورد اول اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد

 مورد دوم اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضاییه است.

 هر یک از این موارد دارای مقررات، نکات و پیچیدگی های حقوقی مخصوص به خود خواهد بود. از این جهت تاکید می‌کنیم؛ پیش از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی به منظور اعاده دادرسی در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر به  وکیل پایه یک متخصص مراجعه نمایید.

 

مجازات خرید یا نگهداری تریاک
مجازات

مجازات خرید یا نگهداری تریاک

مطابق ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر :

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1تا 50 گرم:

 تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

 بيش از 50 گرم تا 500 گرم:

پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

 بيش از 500 گرم تا 5 كيلوگرم:

پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

بيش از 5 كيلوگرم تا 20 كيلوگرم:

 شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس

 در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازات هاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم،

تکرار براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

بيش از 20 كيلوگرم تا 100 كيلوگرم:

علاوه بر مجازات مقرر در بند فوق به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد

 در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

(بیشتر بخوانید: مجازات مواد مخدر، حمل ، فروش و نگهداری آن )

مجازات واردات مشتقات مرفین

مجازات واردات مشتقات مرفین
مجازات واردات موادمخدر

هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند

 یا تولید یا توزیع یا صادر کند

 یا خرید و یا فروش کند

یا در معرض فروش قرار دهد

یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند

 با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

تا 5 میلی گرم

از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق

 بیش از 5 میلی گرم تا 1 گرم

از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق

بیش از 1 گرم تا 4 گرم

 از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق

بیش از 4 گرم تا  15 گرم

از ده تا بیست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

بیش از 15 گرم تا 30 گرم

 از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه

 اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

تبصره ۱

 هر گاه محرز شود مرتکب جرم برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

تبصره ۲

در کلیه‌ی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۳

 میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان­ گردان موضوع بندهای سوم و چهارم این ماده، برای بار اول به نصف کاهش می­‌یابد.

 

مجازات تولید ادوات استعمال مواد مخدر

هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند

به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 

هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند:

 به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.

مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره

 در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.

هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری کند:

 به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به 10 سال و 20 سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱

 در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره ۲

 اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم می‌شود.

نکته

بالا بودن حجم پرونده­های مواد مخدر در کشورمان و به ویژه در شهر تهران و همچنین زیاد بودن میزان مجازات آن‌ها باعث شده است تا مجرمین هزینه های بالایی را بپردازند این امر موجب شده است تا وکلای زیادی این  نوع پرونده ها را بپذیرند در حالی که تجربه تخصصی در پیش برد این نوع پرونده ها را ندارند.

تعداد وکیل های زبده و تخصصی در حوزه مواد مخدر در ایران بسیار کم است قبل از انتخاب وکیل برای پرونده خود تحقیقات لازم را به عمل آورید وسپس بر اساس تجربیات ،تصمیم گیری فرمایید.

سوالات مربوط به جرائم مواد مخدر

 

آیا کسی که بذر خشخاش در زمین خود بکارد مجرم است؟

سوالات حقوقی
سوالات از وکیل پایه یک

بله،مطابق قانون هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات انبار کردن مواد مخدر در منزل مسکونی چه جرمی دارد؟

هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن

 تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد  یا مورد استفاده قرار دهد

 یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد

 یا حتی هرگاه نماینده‌ی مالک با اطلاع یا اجازه‌ی وی مرتکب این امور شود

 موافقت اصولی و پروانه‌ی بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

مجازات شخصی که  با انگیزه یا مقصودی فردی را معتاد کند چیست؟

مجازات این شخص به شرح زیر است:

برای بار اول به پنج تا ده سال حبس

برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس

 در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲

 در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

حکم قانونی اموالی که از طریق قاچاق مواد مخدر بدست آیند چیست؟

کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.

***

آسایش گستران مرکزمشاوره حقوقی معتبرتهران

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است

با ما همراه باشید.

***

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا