چگونگی خواندن صیغه محرمیت ونکات حقوقی در ازدواج موقت

چگونگی خواندن صیغه محرمیت ونکات حقوقی در ازدواج موقت مطابق قوانین و مقررات کشور ما دو نوع ازدواج پذیرفته شده است که شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت می باشد.در ازدواج موقت و یا همان صیغه ایی قوانینی جداگانه مطرح …

چگونگی خواندن صیغه محرمیت ونکات حقوقی در ازدواج موقت ادامه مطلب »