دادخواست اعسار و انواع آن

 دادخواست اعسار و انواع آن امروزه با توجه به شرایط سخت مالی افراد جامعه ،مراجعه کننده جهت طرح دادخواست اعسار بسیار بالارفته است ،در اصل بر طبق قانون معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی …

دادخواست اعسار و انواع آن ادامه مطلب »