رفع خلع ید و تصرف عدوانی

وکیل ملکی برای دعاوی تصرف عدوانی

وکیل ملکی برای دعاوی تصرف عدوانی امروزه بسیاری از افراد از اموال غیرمنقول(ملک، زمین و…) دیگران بدون اجازه و رضایت شخص مالک  استفاده و از آن بهره مند می شوند و گاه به تصرف خود درمی آورند. البته که این …

وکیل ملکی برای دعاوی تصرف عدوانی ادامه مطلب »

وکیل ملکی برای دعاوی تصرف عدوانی

دادخواست خلع ید و نکات حقوقی مربوط به آن

دادخواست خلع ید و نکات حقوقی مربوط به آن خلع ید عنوان دعوایی است که مالک بر علیه متصرف غیر قانونی بر پا می دارد.  در این موارد ممکن است فرد متصرف از خلع ید دست برندارد که در این …

دادخواست خلع ید و نکات حقوقی مربوط به آن ادامه مطلب »

دادخواست خلع ید
برقراری تماس
اسکرول به بالا