وکیل حقوقی دادگستری

کمیسیون تخصصی دعاوی حقوقی

پرونده های حقوقی صرف، معمولا دارای چهارچوب خاص مالی می باشد. اینگونه پرونده ها از لحاض ارزش مالی و منتفع شدن یا متضرر شدن موکل اهمیت بسزایی در زندگی او می تواند داشته باشد. چه بسا با یک کار حقوقی ضعیف و صادر شدن یک دادنامه باخته موکل تمام هستی خودرا از دست بدهد. ویا بالعکس با یک حکم قوی موکل مالک میلیاردها تومان  گردیده است. معمولا غالب پرونده های شرکتی از این دست می باشند. در ذیل این متن به چند نوع از پرونده های حقوقی که در کمیسیون تخصصی دعاوی حقوقی آسایش گستران بررسی و پیگیری می شود اشاره می کنیم.

الزام به ایفای تعهدات قراردادی, مطالبه وجه, چک و سفته, فسخ معاملات, الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو,

پرونده حقوقی یا کیفری

کمیسیون تخصصی دعاوی حقوقی

بطورطبیعی ممکن است برای هر فردی اتفاق افتاده باشد که برای انجام کاری به دادگاه و دادسرا مراجعه کرده باشد .
لزوما حضور در دادگاه به منزله مجرم بودن نیست ،
چه بسا افرادی برای گرفتن یک انحصار وراثت ساده و یا تعیین تکلیف یک موضوع کوچک ،
به دادگاه و یا دادسرا مراجعه کند .
شاید شنیده باشید که پرونده شخصی حقوقی است و یا کیفری ؟
منظور از این سوال را شاید بتوان بصورت ساده اینگونه بیان کرد :
کلیه پرونده هایی که در دادگستری ها مطرح می شوند به طور کلی به سه دسته می توان تقسیم کرد .

 • دسته اول دعاوی حقوقی
 • دسته دوم دعاوی کیفری
 • دسته سوم دعاوی خانواده

ما در این مطلب به توضیح مختصری در خصوص دعاوی حقوقی و مفهوم کمیسیون تخصصی می پردازیم

دعاوی حقوقی

برای طرح دعاوی حقوقی  نیازی نیست به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه شود.
این دعاوی بصورت مستقیم و بدوا در دادگاه مطرح  و مورد رسیدگی قرار میگیرند.
برای طرح شکایت در این  گونه پرونده ها می بایست دادخواست بصورت کاملا واضح در برگه چاپی نوشته شود.
برای ثبت این دادخواست دیگر نیاز به حضور فیزیکی  و مراجعت حضوری در دادگستری نیست ،
و  پس از تنظیم توسط خود شخص یا وکیل در دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود.
پس از بررسی این دادخواست در صورت صلاحدید در اختیار و صلاحیت شورای حل اختلاف و یا
درغیر اینصورت به دادگاه حقوقی ارجاع داده می شود.

روند ارجاع پرونده های دعاوی حقوقی

 • تنظیم دادخواست و باطل نمودن تمبر
 • ارجاع به شورا و یا دادگاه ( شعب حقوقی )
 • تعیین وقت رسیدگی توسط دفتر دادگاه و یا شورا
 • ابلاغ اوراق قضایی به طرفین دعاوی برای زمان حضور و رسیدگی
 • حضور طرفین و یا وکلای ایشان در روز رسیدگی
 • صدور رای (انشاء ) و ابلاغ آن به طرفین دعاوی حقوقی
 • فرصت واخواهی نسبت به حکم صادره
 • فرصت تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره
 • فرصت فرجام خواهی
 • و درنهایت اجرای حکم

نکته : اگر حکمی غیابی یعنی بدون حضور متشاکی عنه صادر شود، محکوم علیه غایب می تواند درخواست واخواهی کند.

نکات مهم که در مورد کمیسیون تخصصی دعاوی حقوقی باید بدانید

 • پس از انشای رای هرکدام از طرفین 20 روز مهلت دارند که نسبت به رای صادره اعتراض خود را تجدید نظرخواهی کنند
 • زمان واخواهی نسبت به رای برای ایرانیان مقیم خارج از کشور 2 ماه پس از تاریخ ابلاغ می باشد.
 • پس از پایان زمان برای واخواهی ، مهلت تجدید نظر آغاز می شود.
 • اگر حکم قطعی خلاف قانون و شرع باشد ، قابل فرجام خواهی است .
 • پس از قطعیت رای پرونده جهت صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم به اجرای احکام شعبه منتقل می شود.

کمیسیون تخصصی دعاوی حقوقی آسایش گستران

موسسه حقوقی آسایش گستران برای اولین بار در ایران با طرح کمیسون های تخصصی
گام مهمی در خدمت رسانی به مراجعه کنندگان خود برداشته است .
این موسسه با بکارگیری وکلای تخصصی در زمینه دعاوی حقوقی ،
و با استفاده از تجربیات چند وکیل بطور همزمان در برسی پرونده ها ،
برای اتخاذ استراتژی برتر دفاعی در پرونده های حقوقی بهره می برد .

کلیه پرونده های حقوقی در این موسسه بصورت تخصصی با حضور وکیل تخصصی دعاوی حقوقی بررسی می شود.

 

برقراری تماس
اسکرول به بالا