وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1

وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1

در نوشته ی وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه می خواهیم به قوانین و مقررات موجود در قانون جمهوری اسلامی ایران که به گذرنامه اشاره می نمایند ، بپردازیم . قانون گذرنامه که در 10/12/1351 به تصویب رسیده است ، در 11 فصل تهیه و تدوین شده است و به تمامی نکاتی مربوط به گذرنامه اشاره نموده است . شما با مطالعه ی فصل یا قسمت مورد نظر خود می توانید راجع به موضوعی که درباره ی آن سوال دارید ، مطالعه داشته باشید و از قوانین در آن باره با خبر شوید . همچنین مانند همیشه این امکان به روی شما باز است تا هرگونه پرسشی که در نظر دارید را در قسمت کامنت از ما بپرسید تا وکلای مجرب آسایش گستران در سریع ترین زمان ممکن ، پاسخگوی سوالات شما باشند .

وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1
وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1

فصل اول

در این فصل به کلیات مربوط به گذرنامه اشاره شده است . با مطالعه ی ماده ها و تبصره های این بخش از کلیات کار با خبر خواهید شد .

ماده 1 :

وکیل پایه یک می گوید که در ماده ی یک چنین آمده است که گذرنامه سندی می باشد که از جانب مامور های دارای صلاحیت که از سوی دولت انتخاب شده اند ، برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران به افراد اعطا می شود .

ماده 2 :

اتباع ایران برای خارج شدن از کشور یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران می بایستی گذرنامه دریافت کنند . صدور گذرنامه به شرط ارائه ی اسناد و مدارکی می باشد که هویت و تابعیت ایرانی متقاضی را اثبات نماید . اسناد مزبور به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 3 :

خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع می باشد .

ماده 4 :

“ورود به کشور و یا خروج از کشور فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است . ”

ماده 5 :

بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آن ها در مرز با شهربانی کل کشور است و در نقاطی که شهربانی نباشد بر عهده ژاندارمری کل‌کشور است. مأموران مربوطه مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند .

تبصره :

در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای آمدن به ایران باشند در شرایطی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان‌ محرز شود مأمورین مربوطه می‌توانند اجازه ورود به ایران را به آن ها بدهند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین‌ نامه اجرایی این‌قانون تعیین خواهد گردید .

ماده 6 :

برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌ های گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر این قانون در حکم‌گذرنامه می باشد .

 

فصل دوم

در فصل دوم از قانون گذرنامه به انواع گذرنامه در 3 ماده اشاره شده است .

ماده 7 :

سه نوع گذرنامه داریم :

  • گذرنامه سیاسی
  • گذرنامه خدمت ( می تواند جمعی یا فردی باشد )
  • گذرنامه عادی ( می تواند جمعی یا فردی باشد )
تبصره :

” مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه‌کننده آنها به موجب آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین می‌گردد . ”

ماده 8 :

از تاریخی که این قانون به تصویب رسید ، گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل شدند .

ماده 9 :

وزارت امور خارجه این امکان را دارد تا در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریتهای خاص اعزام می‌شوند به جای‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید. مشخصات برگهای مذکور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین شده اند .

وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1
وکیل پایه یک دادگستری در بیان قوانین گذرنامه 1

فصل سوم

در فصل سوم به گذرنامه های سیاسی و گذرنامه های خدمت اشاره شده است که در این مطلب از آن می گذریم و به سراغ فصل چهرام می رویم .

 

فصل چهارم

قانونگذار در این فصل به گذرنامه های عادی پرداخته است .

ماده 14 :

” صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور یا مأموران سیاسی‌عهده‌دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد. ”

ماده 15 :

” محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند با رعایت قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به شهربانی کل کشور معرفی می‌شوند .

‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر می‌گردد و از پرداخت کلیه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف می‌باشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامه‌تحصیلی آنان تدریجاً به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد. محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل می‌شود از مقررات‌معافیت تحصیلی احضار به خدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد. ”

ماده 16 :

” به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه ای برای خروج از کشور داده نمی‌شود:
1- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
2- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد.
3-  کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ”

‌تبصره :

” رسیدگی به سابقه و سوء شهرت افراد مذکور در بند 3 این ماده به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه – وزارت‌دادگستری – وزارت کشور – سازمان اطلاعات و امنیت کشور و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در موارد اضطراری و یا مرور زمان‌کافی به تشخیص کمیسیون مزبور می‌توان به اشخاص مذکور در این بند اجازه مسافرت داد. ”

ماده 17 :

” دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید. ”

ماده 18 :

” برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
1 – اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
2 – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
3 – زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند. ”

ماده 19 :

” در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. ”

ماده 20 :

” به ایرانیانی که به کشور مراجعت می‌کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد‌به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود. ”

‌تبصره

برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی در خارج از کشور به طور رایگان صادر می‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ ‌می‌گردد.

 

 

 

با مطالب دیگر مجموعه آسایش گستران همراه باشید .

5/5 (35)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا