وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه

فهرست پنهان
2 بهترین وکیل ملکی برای شرح 26 دانستنی قوانین ارثیه

وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه

با توجه به افزایش قیمت مسکن و به طور کلی املاک و رشد نرخ مرگ و میر، خیلی از افرد سوالاتی را پیرامون ارثیه و نکات حقوقی آن مطرح می کنند. از این جهت در این مطلب حقوقی تصمیم گرفتیم از بهترین وکیل ملکی برای پاسخ به سوالات ارثیه بهره برده و دانستنی های لازم را دربارۀ ارثیه در مقاله ” وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه ” خدمت شما همراهان گرامی شرح دهیم.

اگر سوالی داشتید که در این مقاله به آن اشاره نشده بود، همین حالا باشماره گیری (09124970000) می توانید از مشاوران حقوقی آسایش گستران استفاده نمائید.

وکیل ملکی برای پاسخ به سوالات
وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه

بهترین وکیل ملکی برای شرح 26 دانستنی قوانین ارثیه

 

1-آیا میدانید بعداز فوت شوهر اگر وی فرزندی نداشته باشد ارث چگونه به همسر تعلق می گیرد؟

بعداز فوت شوهر اگر وی فرزندی نداشته باشد،زن از اموال او 1/4 ارث میبرد و اگر فرزندی از وی باشد سهم الارث زن به نصف این میزان به معنی 1/8 کاسته می شود.

2-آیا میدانید اگر شخصی وراث نداشته باشد چه می شود؟

طبق قوانین ارث در جمهوری اسلامی ایران:

اگر فردی وراث نداشته باشد، اموال وی به نفع دولت و با رای دادگاه گرفته شده و در موارد عام المنفعه( کارهایی که نفع آن ها به همه مردم رسد) مصرف می شود.

3-آیا میدانید در قوانین ارثیه اخذ گواهی انحصار وراثت به چه معناست؟

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تایین ورثه است.

4-آیا میدانید در قوانین ارثیه گرفتن ارث قبل از فوت مورث چگونه است؟

در شرایط گرفتن ارثیه، گرفتن ارث قبل از فوت مورث(پدر) امکان پذیر نیست و فاقد و جاهت قانونی است.

5-آیا میدانید تکلیف ارث فرزند خوانده چیست؟

فرزند خوانده از اموال مادرخوانده و پدرخوانده ارث نمی برد، اما بعداز فوت آنها می تواند از مستمری پدر خوانده و مادر خوانده استفاده کند.

6-آیا میدانید قانون محروم ورثه از ارث چیست؟

لازم است بدانید هیچکس نمی تواند فرزند یا ورثه خود را به موجب وصیت نامه از ارث محروم کند و چنین وصیتی معتبر نیست.

بهترین وکیل ملکی برای پاسخ به سوالات ارثیه
بهترین وکیل ملکی برای ارثیه

7-آیا میدانید کسی که به به موجب رابطه سببی از متوفی، ارث می برد کیست؟

تنها شخصی که به موجب رابطه سببی از متوفی ارث می برد، همسر است بقیه وراث به دلیل رابطه نسبی (خونی) ارث می برند.

8-آیا میدانید اگر متوفی فرزند نداشته باشد، اموال وی چگونه تقسیم می شود؟

اگر متوفی فرزند نداشته باشد اما والدین او در قید حیات باشند وراث او شامل پدر و مادر و به خواهر و بردار او ارث تعلق نمی گیرد.

9-آیا میدانید در قوانین ارثیه:

غیره از اموال نوعی دیگر از ارث وجود دارد که اگر شخص متوفی مرتک قانون شکنی و نقض قانون شود ورثه نیز از او ارث میبرند.

10-آیا میدانید مادر از فرزند فوت شده چگونه ارث میبرد؟

بطور کلی ارث مادر از فرزند به شرح زیر می باشد:

* چنانچه مادر تنها فرد زنده از طبقه اول باشد تمام ارث تعلوق خواهد گرفت.

* چنانچه هم مادر و هم پدر در قید حیات باشند ولی بردار و خواهری نداشته باشد 1/3 ارث تعلق خواهد گرفت.

* چنانچه هم والدین و هم خواهر و بردار در قید حیات باشند 1/6  ارث تعلق خواهد گرفت.

* چنانچه فرد متوفی فرزند ویا نوه داشته باشد 1/6 تعلق میگیرد.

11-آیا میدانید قبل از رسیدن به سن قانونی ارث به شما تعلق خواهد گرفت یا خیر؟!

باید بدانید بله، شما می توانید بعداز رسید به سن 18 سالگی و سن قانونی ارث را برداشت کنید.

12-آیا میدانید اولویت تقسیم ارث چگونه است؟

در ماده 862 قانونی مدنی برای تقسیم ارث سه طبقه وجود دارد که عبارتند از:

  • 1-پدر و مادر و نوادگان و نوادگان نوادگان
  • 2-نیکان و اخوی و همشیره و نوادگان آنها
  • 3-اعمام و اعمات و اخوال و خالات و نوادگان آنها

13-آیا میدانید مادری که وصیت نامه نداشته باشد تقسیم ارث بین دختر و پسر وی به چه صورت است؟

ارث از مادر ویا پدر هیچ فرقی نمی کند بعد از فوت سهم دکور دوبرابر اناث است به عبارتی پسر 2برابر دختر ارث می برد.

(بیشتر بخوانید:قانون ارث از مادر و نکات حقوقی آن)

 

14-آیا میدانید سهم تقسیم ارث ملک همسر چگونه است؟

طبق قانون: برای تقسیم ارث ملک وراث باید ملک را پس فروش میان خود تقسیم کنند.

در تقسیم ارث ملک سهم ارث همسر از ملک موروثی 1/8 است

پسر از دختر 2 برابر سهم خواهد داشت.

15-آیا میدانید بعداز فوت پدر قانون فروش خانه چگونه است؟

اگر تصمیم دارید ملک موروثی را بفروشید در حالی که مادر در قید حیات است و هنوز در آن خانه سوکنت میکند از نظر قانون مشکی نخواهد داشت. مگر آنکه پدر در وصیت نامه خویش نوشته باشد”تا زمانی که همسرم زنده است میتواند در آن خانه سکونت کند و فرزندان حق فروش آن را ندارند.”

16-آیا میدانید بردار از خواهر و بلعکس یا برادر از برادر ویا خواهر از خواهر ارث میبرد!؟

زمانی این اتفاق خواهد افتاد که نه از طبقه اول ورای کسی باشد، نه پدر بزرگ و مادربزرگ آنان در قید حیات باشند.

[av_button_big label=’بهترین وکیل ملکی در تهران ‘ description_pos=’below’ link=’manually,https://nolo.asia/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/’ link_target=” icon_select=’yes-left-icon’ icon=’uf119′ font=’justice’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#00afb5′ color_hover=’theme-color’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-2w771v’ admin_preview_bg=”][/av_button_big]

17-آیا میدانید مهریه به ارث می رسد؟

مهریه حق مالی زن است و مانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد،

لذا درصورتی که زنی در قید زوجیت بامرادی باشد و فوت نماید وراث زن میتوانند مهریه را به نسبت سهم الارث خودشان از مرد مطالبه نمایند.

18-آیا می دانید در قوانین ارثیه چگونه مردان از همسران خود ارث می برند؟

زمانی این مرد از همسر خود ارث میبرد که به موجب عقد نکاح دائم رابطه زوجیت بین آنان شکل گرفته باشد، زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد.

بر طبق قانون ارث:

ارث مرد از اموال زن خود در صورت داشتن فرزند 1/4 و درصورتی که فرزندی نداشته باشد 1/2 ارث می برد.

19-آیا میدانید در ازدواج موقت ارث تعلق میگیرد یا خیر؟

در ازدواج موقت ارث وجود ندارد  و شرط ارث بردن باطل است.

20-آیا میدانید نرخ قانون جدید مالیات بر ارث چقدر است؟

پاسخ به سوالات ارثیه و مالیات بر ارث
شرح قوانین ارثیه
طبقات وراث سپرده مجازی بانک سهام بورسی سهام غیره بورسی و سهام الشرکه سایر اموال/حق الامتیاز سپرده های غیره مجاز املاک حق واگذاری و سرقفلی وسایل نقلیه
وراث طبقه اول %3 %0.75 %6 %10 %7.50 %3 %2
وراث طبقه دوم %6 %1.50 %12 %20 %15 %6 %4
وراث طبقه سوم %12 %3 %24 %40 %30 %12 %8

21-آیا میدانید زن از همسر خود بعداز طلاق ارث میبرد؟

طبق قانون اگر شوهر زن خود را طلاق دهد، اما او در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث خواهد برد.

اگر بعداز عده فوت کند شوهر به هیچ عنوان به زن ارث تعلق نخواهد گرفت.

22-آیا میدانید در قوانین ارثیه به نوازد مرده ارث تعلق خواهد گرفت؟

نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بعد فوت کند به او ارث تعلق می گیرد.

طبق ماده 875 قانون مدنی:

این ماده ذکر شده است که شرط وراثت زنده بودن است در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد،

در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فورا بعداز تولد بمیرد.

23-آیا میدانید در چه شرایطی به نوه ارث میرسد؟

تازمانی که فرزند وجود داشته باشد به نوه ارث نمیرسد.

بنابراین چنانچه پدربزرگ و مادربزرگ فوت کنند،

عمه-عمو

خاله-دایی

در قید حیات باشند به نوه ارث نمی رسد.

مگرآنکه شرایط بالا هیچکدام وجود نداشته باشد در چنین موقیتی نوه ارث خواهد برد.

24-آیا میدانید مالیات برارث برای چه اموالی الزامی است؟

برای اموال بالا 50 میلیون تومن پرداخت مالیات برارث الزامی می باشد.

25-آیا میدانید در قوانین ارثیه چگونه به تنهایی تقسیم ترکه صورت می گیرد؟

چنانچه یک یا چند نفر از ورثه راضی به تقسیم ارث نباشند،

شخصی که مایل به تقسیم اموال است میتواند با مراجعه به دادگاه به تنهایی درخواست تقسیم ترکه را کند.

26-آیا میدانید کسی که عمدا مورث خود بکشد ارث به او تعلق نخواهد گرفت؟

طبق ماده 880 قانون مدنی:

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث ممنوع خواهد شد.

همچنین اگر شریک ،بالمباشره یا بالتسبیب  و همکاری در قتل داشته باشد از ارث محروم است.

 

🌟مطالب پیشنهادی مرتبط:

وکیل ملکی و نکات مربوط به وصیت نامه و ارثیه

وکیل ملکی و پاسخ به سوالات ارثیه

*****

***

آسایش گستران مرکزمشاوره حقوقی معتبرتهران

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است

با ما همراه باشید.

***

*****

وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

2 دیدگاه دربارهٔ «وکیل ملکی و 26 دانستنی قوانین ارثیه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا