وکیل معتبر دادگستری و بیان قوانین جدید صدور انواع چک بانکی

فهرست پنهان

وکیل معتبر دادگستری و بیان قوانین جدید صدور  انواع چک بانکی

چک‌های بانکی انواع متنوعی دارند.  طبق قوانین جدید این چک ها  برای معاملاتی که حجم زیادی پول جابه‌جا می‌شود، کاربرد دارندو هرکدام نحوه وصول آنها متفاوت است. جهت سهولت استفاده مردم و امنیت بیشتر قوانین جدید و بخش نامه هایی صادر شده است که در ادامه یک وکیل معتبر دادگستری به بیان آن پرداخته است.وکیل معتبر دادگستری در بیان

انواع چک بانکی

چک های بانکی شامل چک عادی،چک تضمینی،چک بین بانکی وچک مسافرتی می باشندکه نحوه نقدکردن هرکدام متفاوت است.

 • چک تضمین شده رمزدار 

  چک
  انواع چک

برای صدور چک تضمینی نیاز به به داشتن دسته چک نیست بلکه هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد درخواست صدور چک تضمین شده کند.

 • چک بین بانکی رمز دار

وکیل معتبر دادگستری در بیان این مسئله اینگونه عنوان می کند: برای انتقال پول از بانکی به بانک دیگر از این نوع چک استفاده می‌شود. برای صدور چک بین بانکی رمزدار باید به شعبه بانکی که در آن حساب دارید مراجعه کنید و نیاز به داشتن دسته چک نیست.

 • چک مسافرتی

چک مسافرتی توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود. چک مسافرتی در واقع نوعی چک بانکی‌ست، با این ویژگی که وجه آن را همه شعب بانک صادرکننده می‌پردازند.

 • چک بانکی عادی

چک بانکی عادی یکی از مرسوم‌ترین نوع چک بانکی است که صاحب چک، از حساب جاری خود، چکی را در وجه حامل یا شخص گیرنده صادر می‌کند.

*نکته* چک های عادی در صورت عدم وصول و نقد شدن جهت رسیدگی قانونی به دوصورت چک های حقوقی و چک های کیفری تقسیم بندی می شوند.

 

شرایط و احکام قانونی  ظهرنویسی و ضامنت چک

شرایط و مواعد و احکام قانونی ظهرنویسی و ضامنت چک متفاوت است:

1. اگر چک در وجه حامل باشد و شما پشت چک را امضاء کنید

طبق روال متعارف ، شما را ضامن چک تلقی می نمایند و می بایست وجه چک را به دارنده چک ،پرداخت نمایید

نکته:شما صرفا  مسئولیت حقوقی دارید نه مسئولیت کیفری

ب. اگر چک در وجه شما بود و شما پشت آن را بمنظور انتقال به دیگری ،امضا نمایید

شما ظهرنویس  چک محسوب می شوید،در صورتی دارنده چک می توانند به شما جهت وصول  وجه چک مراجعه نمایند که چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ سر رسید برگشت بزند و ظرف یکسال علیه شما دادخواست  حقوقی بدهد در غیر اینصورت دیگر نمی تواند به شما مراجعه نماید

ج.اگر چک در وجه  شخص دیگری باشد و شما پشت چک را امضاء نمایید

معمولا شما طبق روال متعارف محاکم ، ضامن پرداخت وجه چک محسوب می شوید ودیگر لازم نیست ظرف   ۱۵ روز از تاریخ سر رسید چک بر گشت بخورد تا به شما مراجعه نمایند در هر صورت مسئول پرداخت چک هستید اگر دارنده چک به شما مراجعه نماید

طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغييرات و اصلاحاتي در برخي موارد قانون مورد اشاره در جلسه علني13‌‌/08‌‌/1397 مجلس شوراي اسلامي تصويب و متعاقباً پس از تأييد شوراي نگهبان تحت عنوان « اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.متعاقب تصويب قانون مذکور، بانک مرکزي با همکاري کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، طي برگزاري جلسات متعدد با حضور نهادهاي ذي‌ربط، اقدام به بررسي ابعاد تغييرات ايجاد شده کرده است. براين اساس و متعاقب اين امر، تغييرات و اصلاحات لازم، تدوين و موارد طي بخشنامه شماره 468511‌‌.97 مورخ 28/12/1397 مديريت‌ کل اعتبارات اين بانک براي اجرا به شبکه بانکي اعلام شده است.

مهم ترین موارد قوانین جدید صدور  چک

اهم موارد که پيش از اين به شبکه بانکي براي اجرا ابلاغ شده است، به شرح زير به آگاهي هم وطنان گرامي مي‌رسد:

1- مهلت 10 روزه براي ارسال اطلاعات چک‌هاي برگشتي به سامانه بانک مرکزي لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانک ها ملزم  به ارسال اطلاعات مذکور به اين سامانه هستند.

2- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگيري بر روي گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد کد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثيري در موضوع فوق نخواهد داشت.

4- درخصوص واريزکسري مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده براي رفع سوءاثر ازآن،مدت زمان مسدودي مبلغ درحساب ازدوسال به يک سال کاهش يافته است.

5- درصورت ارائه هريک ازمدارک مربوط به رفع سوءاثرازچک‌هاي برگشتي مذکوردرمتن قانون شامل:

 • لاشه چک
 • رضايتنامه رسمي از دارنده چک
 • نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چک؛

حکم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک ،بانک مي‌بايست نسبت به رفع انسدادازمبلغ مسدودشده اقدام کند.

***در صورت تمایل جهت مشاوره در مورد هرگونه چک و موارد حقوقی مربوط به آن با وکیل معتبر دادگستری در ارتباط باشید***

چک تضمینی
بخشنامه جدید چک

 

بخش نامه جدیدچک های تضمینی

 1. صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی
 2. چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
 3. مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.
 4. وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک،صرفاًدر وجه گیرنده که مشخصات وی برروی چک تضمین‌شده درج گردیده،امکان‌پذیراست.
 5. ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
 6. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.
 7. ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.
 8. اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

 

پاسخ سوالات
پاسخ سوالات

پرسش و پاسخ در مورد انواع چک از وکیل معتبر دادگستری

 

نحوه وصول چک بین بانکی چگونه است؟

پرداخت چک بین بانکی، همچون چک تضمین شده، از سوی بانک کاملا تضمین می‏شود و حکم پول نقد را دارد. جهت  نقد کردن چک بین بانکی حتما باید به شعبه بانک درج شده در چک مراجعه کنید تا همان روز پول به حساب شما واریز شود.

آیا می توان چک بین بانکی را در وجه حامل از بانک در خواست نمود؟

چک بین بانکی حتما باید در وجه شخص گیرنده نوشته شود و صدور آن در وجه حامل ممنوع است. همچنین شماره حساب و کد شعبه بانکی که فرد گیرنده در آن حساب دارد نیز باید در چک درج گردد.

آیا می توان چک تضمینی را در وجه حامل از بانک در خواست نمود؟

چک تضمین شده رمزدار در وجه حامل یا درخواست کننده صادر می‌شود و اعتبار آن از طرف بانک تضمین می‌شود.

نحوه وصول چک تضمینی چگونه است؟

در زمان صدور چک تضمینی، مبلغ آن از حساب درخواست کننده کسر می‌گردد؛

در نتیجه چک حکم پول نقد را خواهد داشت و هر کسی می‌تواند با بردن آن به یکی از شعبه‌های بانک صادر کننده، چک را نقد کند.

در معامله مسکن کدام چک معتبر تر و مطمن تر است؟

درمعاملات ملکی به هیچ وجه چک بانکی عادی قبول نکنیدوهمیشه ازطرف مقابل‌ بخواهیدچک تضمین شده یاچک بین بانکی رمزداربه شمابدهد.

مزیت چک بین بانکی و تضمینی به چک عادی چیست؟

مزیت این دو نوع چک این است که پرداخت وجه آن از طرف بانک تضمین شده است.و برگشت چک و دردسر های مربوط به آن در این دو نوع چک  بینبانکی و تضمینی  وجود ندارد.

آیا چک های تضمین شده بانکی قابل ظهرنویسی میباشد؟

با قانون جدید خیر چک های تضمین شده بانکی قابل ظهر نویسی نیست.

معنی ظهر نویسی چیست؟

ظهرنویسی به معنای پشت‌نویسی است.

آیا می توان  بدون ظهرنویسی چک عادی را به شخص دیگر منتقل نمود؟

چک بدون ظهر نویسی منتقل نمی شود و همچنان شخص قبلی دارنده و ذی‌نفع چک است.

درصورت عدم وصول چک عادی می توان حکم توقیف اموال گرفت؟

درصورت برگشت چک می توان به میزان مبلغ چک از دادگاه تقاضای توقیف اموال نمود.

مهلت درخواست توقیف اموال چک برگشتی چقدر است؟

در خواست توقیف اموال ظرف 15 روز باید صورت پذیرد.

بعد از انقضای مهلت ، باید درصدی ازمبلغ چک رابابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریزوسپس تقاضای توقیف اموال نمود.

5/5 (1)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا