وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری

وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری

در پست وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری می خواهیم تا در رابطه با مواد قانونی در نظر گرفته شده توسط قانون گذار در باب مسئله پایان قرارداد کاری به بحث و بررسی بنشینیم. در این پست قصد داریم تا مواد قانونی در رابطه با پایان قرارداد کاری را که در فصل دوم قانون کار بیان گردیده است برای شما عزیزان بیان کنیم. در همین رابطه و برای اطمینان از صحت درستی مطالب بیان شده در این پست ، از وکلای حقوقی گروه آسایش گستران تقاضا نموده ایم تا در تکمیل این پست به ما یاری رسانند و مواد قانونی را به زبانی ساده و قابل درک برای تمامی افراد جامعه بیان نمایند.

وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری
وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری

وکیل پایه یک حقوقی و بیان مواد قانونی پایان قرارداد کاری

در این بخش از پست وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری قصد داریم تا به توضیح و تفسیر مواد قانونی به بیان وکیل پایه یک حقوقی بپردازیم. به بیان وکیل پایه یک حقوقی ، باتوجه به مواد بیان شده در فصل دوم قانون کار درباره موضوع پایان قرارداد کاری برخی مواد قانونی وجود دارند که لازم است تا کارگران و کرافرمایان به این مواد قانونی و تبصره های برخی از آن ها توجه داشته باشند و در این رابطه از اطلاعات حقوقی برخوردار باشند. در همین راستا و برای افزایش دانش حقوقی افراد در رابطه با موضوع پایان قرارداد کاری می خواهیم تا به بیان این مواد و تبصره های قانونی بپردازیم.

مورد اول

به گفته وکیل پایه یک حقوقی درباره پایان قرارداد کاری و با استناد به ماده 21 فصل دوم قانون کار ، در مواردی که کارگر فوت نماید ، بازنشسته  شود ، از کارافتاده شود ، استعفا بدهد ، زمات تعیین شده در قرارداد موقت به پایان برسد و تمدید نگردد و یا در صورتی که کار در قرارداد های با مدت مشخص پایان یابد ، قرارداد مورد نظر پایان می یابد.

تبصره :

بر طبق تبصره موجود در رابطه با ماده 21 فصل دوم قانون کار ، در صورتی که کارگری استعفا بدهد ، موظف می شود تا مدت زمان یک ماه به کار خود پای بند بماند و استعفای خویش را به صورت کتبی به کارفرما خود تسلیم کند. در صورتی که از مدت زمان تحویل استعفای کتبی کارگر به کارفرما فقط 15 روز گذشته باشد ، استعفا منتفی قلم داد خواهد شد. در این موارد کارگر این امکان را دارد تا  رونوشتی از استعفا نامه خود را به انجمن صنفی کارگران یا نماینده کارگران و یا شورای اسلامی ‌کارگاه تسلیم کند.

 

مورد دوم

با استناد به ماده 22 فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با توجه به صحبت های وکیل پایه یک حقوقی در رابطه با موضوع پایان قرارداد کاری ، در صورتی که قرارداد کاری پایان بیابد ، تمامی مطالبات کارگر که به دوره اشتغال وی متعلق است می بایست به طور تمام و کمال پرداخت شود و در مواردی که کارگر مذکور از دنیا رفته باشد ، تمامی حق و حقوق وی به وارث او خواهد رسید.

تبصره :

بر اساس تبصره ماده 22 این قانون تا مدتی که وراث قانونی کارگر مشخص شود و مراحل قانونی در راستای برقراری مستمری کارگر فوت شده ، طی شود ، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا به میزان آخرین حقوق فرد متوفی را به صورت علی الحساب به افراد تحت تکلف وی پرداخت کند.

وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری
وکیل حقوقی و بررسی قوانین پایان قرارداد کاری

مورد سوم

بر طبق ماده  23 قانون کار و باتوجه به گفته های وکیل پایه یک حقوقی و در راستای پایان قرارداد کاری ، کارگر موظف می باشد تا در شرایطی که به خاطر فوت ، از کارافتادگی ، بازنشستگی ، بیکاری ، بیماری ، تعلیق و یا مقررات حمایتی ومواردی از این قبیل ، حقوق یا مستمری دریافت نماید و تابع قوانین و مقرارت در نظر گرفته شده در تامین اجتماعی باشد.

 

مورد چهارم

با استناد به ماده 24 فصل دوم قانون کار و در راستای موضوع پایان قرارداد کاری ، کارفرما موظف است تا بر اساس قرارداد موقت یا مشخصی که پایان یافته است و بر اساس آن کارگر به مدت زمان یک سال و یا بیشتر برایش کار کرده باشد ، به ازای هر سال سابقه متغییر یا مستمر ، مبلغی را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. بر اساس مواد قانونی فصل دوم قانون کار این مبلغ بر طبق آخرین حقوق و معادل یک ماه حقوق در نظر گرفته و پرداخت خواهد شد.

 

مورد پنجم

بر اساس ماده 26 قانون کار و با استنا  به سخنان وکیل پایه یک حقوقی در رابطه با پایان قرارداد کاری ، تغییراتی که در شرایط و موازین کار به وجود آید که بر خلاف عرف کارگاه و قانون باشد ، می بایستی پیش از اجرای آن ، به رای و ارائه موافقت نامه کتبی از سوی اداره کار و امور اجتماعی محل برسد و مورد تایید اداره قرار گیرد.

 

تبصره :

در تبصره این ماده قانونی آمده است در صورتی که اختلافی در این رابطه رخ دهد ، حکم هیئت حل اختلاف لازم اجرا و قطعی خواهد بود و می بایست به طور کامل عملی شود.

هیچ رای ثبت نشده

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا