مطالب حقوقی

گروه وکلای آسایش گستران، تا کنون علاوه بر پیش برد پرونده های حقوقی موکلین خود سعی بر آن داشته است تا بتواند گام مثبتی را به جهت ارتقای اطلاعات حقوقی هموطنان عزیز بردارد. به همین جهت مجموعه ای از موارد حقوقی را به صورت های گوناگون در قالب کمیسیون های حقوقی، کیفری و خانواده به صورت روزانه در سایت خود قرار می دهد.

باشد که با تقویت اطلاعات حقوقی افراد جامعه، شاهد کلاهبرداری های افراد سود جو نباشیم.

آسایش شما، هدف ماست.

پرونده های حقوقی صرف، معمولا دارای چهارچوب خاص مالی می باشند. این گونه پرونده ها از لحاض ارزش مالی و منتفع شدن یا متضرر شدن موکل اهمیت بسزایی در زندگی او می تواند داشته باشد. 

وکلای آسایش
کمیسیون کیفری

 پرونده های کیفری دارای جوانب خاص خویش می باشد به این نحو که وکیل مربوطه یا گروه وکلا علاوه بر دانش حقوقی بالا به پیگیری و جسارت زیادی به جهت مقابله با متهم و متهمین پرونده در ارائه دفاعیات بی پروا و جسورانه نیازمند می باشد.

کمیسیون تخصصی دعاوی خانواده، پرونده ها معمولابه جهت حفظ و صیانت از کانون خانواده و یا حفظ منافع موکل، در دادگاه های خانواده برگزار می شود. طبیعتا درو اندیشی و درایت و تجربه وکیل  در این گونه پرونده ها حرف اول را می زند. در پرونده های دعاوی خانواده اولویت اول مسائل مالی نیست و مانند پرونده های کیفری مجازات متهم نخواهد بود. 

دعاوی خانواده

آخرین مطالب حقوقی

انتخاب دسته بندی موضوعات مورد نیاز
برقراری تماس
اسکرول به بالا