دادخواست اعسار و انواع آن

 دادخواست اعسار و انواع آن

امروزه با توجه به شرایط سخت مالی افراد جامعه ،مراجعه کننده جهت طرح دادخواست اعسار بسیار بالارفته است ،در اصل بر طبق قانون معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تامین مخارج محاکمه یا دیون خود نمی باشد.در این صورت فرد می بایست دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی مربوطه ارائه دهد .در مطلب ذیل سعی بر آن بوده است  تا مهم ترین نکات مربوط به  دادخواست اعسار و انواع آن برای شما همراهان عزیز بیان گردد.

تقسیمات اعسار

اعسار به دو قسم است.

اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

مسلما طرح هر دعوی نیازمند صرف هزینه های مختلفی نیز می باشد که بسته به این که چه دعوی است هزینه های نیز متفاوت خواهد بود.

 یکی از انواع اعسار، اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی می باشد.

این شرایط زمانی اتفاق می افتد که فردی دارای وضعیت مالی مطلوب و کافی برای پرداخت هزنیه های دادرسی نباشد یا اگر دارای او نیز به اندازه کافی است به آن دسترسی ندارد.

در نتیجه به طور موقت قادر به پرداخت هزینه های مربوط به هزینه ی دادرسی نمی باشد.

اعسار از پرداخت محکوم به

این نوع از اعسار مربوط به مواقعی می شود که فرد دارای وضعیت مالی کافی و مطلوب جهت پرداخت بدهی های خود نیست .

یا مانند مورد قبل از نظر مالی مشکلی نداشته اما به ان دارایی دسترسی ندارد.

منظور از محکوم به در این نوع از اعسار هرآن چیزی می باشد که فرد محکوم به پرداخت آن باشد مانند:

دیه، مهریه، ضرر و زیان ناضی از جرم، داشتن بدهی به فرد یا موسسه یا بانک، چک و مانند این موارد.

(بیشتر بخوانید: انواع دادخواست حقوقی ، کیفری و خانواده )

قوانین اعسار

تعریف معسر در ماده ۱ قانون اعسار:

معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر بتادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

 در اصطلاح فقیهان،کسی را که دارایی به اندازه بدهی او نباشد معسر خوانند و آن حالت را اعسار گویند .

 اگر حاکم شرع حکم به این حالت داد آن شخص را مفلس گویند و خود حالت مذکور را افلاس نامند.

 به عبارت دیگر کسی که دارایی او به اندازه بدهی او نباشد دو حالت دارد :

  • یکی حالت پیش از ثبوت آن حالت نزد حاکم شرع که آن را اعسار گویند
  • دیگر حالت وی پس از ثبوت که آنرا افلاس گویند. 

ماده ۶۵۲ قانون مدنی:

در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار، مهلت یا اقساطی قرار می دهد

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب ۷۷:

 هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و … 

قوانین اعسار
قوانین اعسار

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

مشخصات طرفین:

مشخصات خواهان و خوانده و یا مشخصات وکیل در صورت وجود بایستی نوشته شود.

در ستون خوانده یا خواندگان:

نام محکومُ له نوشته می شود.

در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:

صدور حکم به اعسار از پرداخت محکومُ به مستند به دادنامه شماره… صادره از… و تقسیط آن

دلایل و منضمات:

– کپی مُصَدَق دادنامه شماره…

– استشهادیه محلی

– استماع شهادت شهود

– فیش حقوقی

– قرارداد کاری با کارفرما

– اجاره نامه شماره…

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجتمع قضایی/شورای محترم حل اختلاف

با سلام. به استحضار می رساند اینجانب… به موجب دادنامه شماره… مورخ… محکوم به پرداخت مبلغ… ریال در حق خواهان محترم شده ام. لکن از آنجا که بنده کارگر ساده یک مغازه بوده و حقوق دریافتی ماهیانه ام بر مبنای حداقل مقرر در قانون کار می باشد. همچنین بنده دارای یک منزل استیجاری با اجاره ی ماهیانه… ریال هستم. فلذا در شرایط کنونی دارای توان مالی کافی برای تادیه محکومُ به، به صورت یک جا نمی باشم. علی ای حال بنا به مراتب معروض از مقام محترم قضایی تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر اعلام اعسار اینجانب و تقسیط محکومُ به، با در نظر داشتن وضعیت مالی اینجانب، مورد استدعاست.

 حتما برای تنظیم و ارائه دادخواست اعسار با یک وکیل پایه یک مجرب مشاوره نمایید

 مهلت ارائه دادخواست اعسار پس از صدور اجراییه

اگر مدیون بازداشت نشده باشد، به طور مثال دادخواست خود را از طریق وکیل اقامه کند و دسترسی به وی جهت جلب امکان‌پذیر نباشد،

پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، اجرای احکام 10 روز به فرد جهت اجرای مفاد دادنامه زمان می‌دهد و پس از آن، حکم جلب فرد را صادر می‌کند.

محکوم علیه تا یک ماه پس از صدور حکم، مهلت دارد تا دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه کند؛

 در این صورت، با اثبات اعسار دیگر حبس نمی‌شود.

اما از سوی دیگر، وقتی اجرائیه از سوی اجرای احکام صادر می‌شود،

10 روز به فرد مهلت داده می‌شود تا دین خود را بپردازد و اگر نپردازد، حکم جلب برای وی صادر می‌شود.

از این منظر، بین مهلت یک ماهه طرح دادخواست اعسار و مهلت ده روز اجرای حکم، تناقض وجود دارد که موجب رویه‌های متفاوت در دادگاه‌ها شده به طوریکه پس از گذشت ده روز، برخی دادگاه‌ها حکم جلب صادر کرده و برخی دیگر، از صدور حکم جلب امتناع می‌کنند.

شروط ادعای اعسار

ادعای اعسار مقید به شرایطی می باشد:

شروط ادعای اعسار
شرایط ادعای اعسار
  • فرد بدهکار باشد.
  • اقامه دعوا از طرف مدعی ( و طلب کار علیه او) شود.
  • ادعای اعسار فرد ثابت شود و حکم به نفع طلب کار صادر شود.
  • رای قطعی بر محکومیت بدهکار صادر شود.
  • اجرایئه از طرف دادگاه صادر شود.

شرایط رد اعسار

اگر شخصی که علیه او طرح دعوی شده دادخواست اعساربزند (برای مهریه)

 اگر زوج استطاعت مالی داشته باشد ولی نخواهد پرداخت کند و قصد وی پرداخت نکردن باشد اعسار وی قطعا رد خواهد شد.

این موارد شرایط خاصی دارد:

۱- خانه یا مغازه بیش از یکی

۲- ماشینی که امرار معاش نکند(مثل تاکسی)

۳- گردش مالی خوبی داشته باشد

۴- سهام الارث که متوفی به او رسیده باشد و ….

در این صورت اعسار وی رد خواهد شد و مهریه را باید پرداخت کند.

 

دادخواست اعسار برای چک

همان طور که در قسمت فوق اشاره شد دادخواست اعسار به صورت کلی در دو مورد مطرح می شود.

یکی از این موارد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به می باشد که شامل موارد مختلفی است.

منظور از محکوم به موارد قابل پرداخت می باشد مانند

مهریه

 دیه

چک

 بدهی و …

حال در صورتی که فردی چک با هر مبلغی بکشد اما از پرداخت آن ناتوان باشد

چه تمکن مالی نداشته باشد چه مشکل مالی نداشته اما به مالش دسترسی نداشته باشد.

می تواند دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای چک طرح کرده و به دادگاه بدهد.

 

مشاوره با وکیل مجرب دادگستری در زمینه اعسار

سوالات مربوط به اعسار از وکیل پایه یک دادگستری

سوالات اعسار
سوالات مربوط به اعسار از وکیل دادگستری

آیا دادخواست اعسار از فرد تاجر ویا اشخاص حقوقی پذیرفته می شود؟

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.

 این اشخاص در صورتی  که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

چندبار می توان به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط  مهریه  دادخواست تعدیل ارائه نمود؟

عدم توانایی فرد در پرداخت اقساط ناشی از تورم اقتصادی و افزایش قیمت سکه این مجوز را به افراد میدهد که به تعداد نامحدود دادخواست تعدیل البته در زمان های مختلف و به تبع افزایش قیمت سکه مطرح کن.

قابلیت تجدید نظر در رد اعسار وجود دارد؟

بعد از رد اعسار حکم جلب صادر می شود و درخواست اعسار مجدد منوط به معرفی ضامن است تا رفع جلب صورت بگیرد .

اگر فرد به زندان برود یا باید اعسارش ثابت شود و یا باید بدهی را بدهد تا آزاد گردد .

اگر فردی بابت مهریه حکم اعسار گرفته باشد و زن مجدد دادخواست دریافت نفقه را بدهد همان حکم اعسار کفایت می کند؟

از حکم اعسار در پرداخت مهریه در موضوع نفقه نمی توان استفاده کرد

 باتوجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار ندهید طرف مقابل (محکوم له) می تواند تقاضای جلب شما را بدهد‌.

شرایط رد شدن درخواست اعسار چیست؟

در صورت داشتن داشتن خانه یا مغازه یا رسیدن ارثیه یا ماشین شخصی که برای امرا معاش نباشد و یا گردش مالی خوب در بانک حکم اعسار پذیرفته نخواهد شد.

*****

***

آسایش گستران مرکزمشاوره حقوقی معتبرتهران

همیشه حامی حقوق شما عزیزان است

با ما همراه باشید.

***

*****

5/5 (3)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا