حکم غاصب و تعریف مال غصبی توسط وکیل پایه یک دادگستری

 

 

حکم غصب مال وتعریف مال غصبی توسط وکیل پایه یک دادگستری

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود.

در واقع غصب  در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است .در ادامه جهت آشنایی با غصب مال و تعریف مال عصبی نظر وکیل پایه یک دادگشتری را جویا شدیم وخدمت شما عزیزان قرار دادیم.

غصب مال چست؟
غصب مال چست؟

 

آنچه در حکم غصب است

در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان امانت یا عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می‌کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می‌کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می‌شود و به تعدّی و تفریط دست می‌زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می‌شود.

 

مسئولیت غاصب

از ماده ۳۱۱ قانون مدنی سه  موضوع استنباط می‌شود.

عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و ، رَد آن ممکن باشد.

در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند.

حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد.

به عنوان مثال:

مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده ۳۱۳ قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند.

اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟

وکیل دادگستری پیرو  ماده ۳۲۳ قانون مدنی پاسخ این سوال را بیان کرده است. اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می‌شود.

در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند.

اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده‌اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می‌شود و مالک اصلی مال فقط می‌تواند به بایع رجوع کند.

 

 

پاسخ برخی از سوالات غصب  ماده های قانونی توسط وکیل پایه یک دادگستری

اگر کسی مانع تصرف مالک در مال خودمالک بشود غاصب است؟

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

غصب مال
پاسخ به سوالات حقوقی

اگر کسی منکر مالی شود که به او امانت داده شده است غاصب است؟

اگر کسی که مالیبه ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

اگر کسی که مال غصبی را گرفته باشد و پشیمان شود حکم چیستو چگونه باید مال را پس دهد؟

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد .

اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید ‌آخرین قیمت آن را بدهد.

اگر کسی در زمین خود با مال شخص دیگر بنایی بسازد غاصب است و حکم آن چیست؟

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند،صاحب مصالح‌ یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر شخصی مالی را غصب کرده باشد وبعد مدتی گران شود چگونه باید به مالک بازپس دهد؟

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت

مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری  معتبر

 

5/5 (4)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا