بررسی اعسار و معسر توسط وکیل پایه یک دادگستری

بررسی اعسار و معسر توسط وکیل پایه یک دادگستری

بررسی اعسار و معسر توسط وکیل پایه یک دادگستری در این انجام شده است که در آن به تفکیک شرایط دادخواست،نحوه اعتراض به حکم اعسار و مجازات معسر درصورت تخلف مطرح شده  است.

 تعریف اعسار

اعسار به معنی سختی ، رنج و نداشتن است .در اصطلاح حقوقی، به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت بدهی‌ها یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. به طور کلی زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛

تعریف معسر

ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. بر خلاف ورشکستگی تجاری، مُعسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند. معسر بودن بدهکار معمولا با اعتراف تمامی یا برخی طلب‌کاران وی و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

اعسار چیست؟
اعسار

اعسار مطلق

اعساربه دوصورت مطلق و نسبي تعریف می گردد؛ اعسارمطلق وقتي است كه شخص به طوركامل ازپرداخت محكوم به يا هزينه دادرسي ناتوان بوده و يا درحال حاضر هيچگونه دسترسي به اموال و دارايي خود ندارد.چه به صورت يكجا ویا په به صورت اقساط.

اعسار نسبی

اما اگر فرد به طور يكجا و يك باره امکان پرداخت محكوم به و يا هزينه دادرسي را نداشته باشد ولي قادر به پرداخت قسطي آن باشد گفته مي شود كه معسرنسبي است.براي اثبات ادعاي اعسار، مدعي بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و شهود مي بايست از وضع معيشتي و زندگي او مطلع باشند.

شرایط ارائه دادخواست اعسار 

هر شخصی نمي تواند به ادعاي اين كه دچار اعسار مي شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. كسي مي تواند ادعاي اعسار كند كه بدهكار باشد، اقامه دعوي از طرف مدعي و طلبكار عليه او شود، ادعاي نداری  وي ثابت و حكم به نفع طلبكار صادر شود، رأي قطعي بر محكوميت بدهكار و اجرائيه از طرف دادگاه صادر شود.بعد از تحقيق شرايط فوق، مدعي اعسار مي تواند با ارائه دادخواست در پي اثبات آن باشد.اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزينه دادرسي و اعسار در پرداخت ديون (محكوم به) قابل بررسي است.طرح دعوي در دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي است كه در قانون مشخص شده است، از جمله هزينه تمبر، هزينه اجراي قرار معاينه، دستمزد كارشناس،، تحقيقات محلي و… .

قانون گذار با تصويب قوانين مختلف از جمله ” قانون اعسار ” ، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار كرده است؛ به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند .به اين دعوي ( اعسار ) خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد.

مزاياي ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت كند ، مي تواند از مزاياي معافيت از تماميت يا قسمتي از هزينه دادرسي و استفاده از وكيل مجاني استفاده كند.ضمنا اگر معسر در دعوي مطروحه خود محكوم له واقع شود ( حكم به نفع او صادر گردد.)، مكلف به پرداخت هزينه دادرسي مي شود.

اعتراض به حكم اعسار از محكوم به

نتيجه اعسار از دو حالت خارج نيست؛ يا دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته، حكم بر قبول اعسار مي دهد و يا اينكه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته حكم به رد اعسار مي دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني كه اخيراً تصويب شده است، حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر بوده و به هيچ وجه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست.

مجازات معسر در صورت تخلف
مجازات معسردر صورت تخلف

مجازات معسر در صورت تخلف

چنانچه حکم معسربودن فرددر مورد محکوم به باشد و مدعی نتواند ادعای خود راثابت کند،دادگاه ضمن ردتقاضا، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می‌کند:

 1. مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
 2. حق الوکاله وکیل

مواردی که در صورت اثبات تخلف مدعی به حبس محکوم خواهد شد که عبارتند از:

 • معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌شوند.
 • شخصی با مدعی تبانی نموده، در این حالت فردخاطی نیز به حبس محکوم خواهد شد.
 • چنانچه پس از صدور حکم معلوم شود که وی به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
 • پس از صدور حکم معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد نماید.

پاسخ سوالات پیرامون بررسی اعسار و معسر توسط وکیل پایه یک دادگستری

– اگر مدعي اعسار حين دعوي فوت كند، تكليف ورثه معسر چیست؟

ورثه مكلف هستند در صورت داشتن تمكن مالي، هزينه دادرسي را در مرحله اي از رسيدگي بپردازند.

ورثه زماني مي توانند از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده کنند و هزينه را نپردازند كه خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مساله را در دادگاه ثابت كنند .

– اعسار از پرداخت مهریه چگونه امکان پذیر است؟

مواردی پیش میاید که مردان قصد طلاق همسر خود را دارند ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا و نقدی را ندارند.در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار ایشان پذیرفته شد دادگاه می تواند ضمن اینکه طلاق را انجام می دهد  مهریه را قسطی کند تا مرد مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت کند.حال اگر مرد اموالی داشته باشد و زن بتواند آن اموال را  معرفی کند می تواند این اموال را به کمک وکیل پایه یک دادگستری توقیف کند که در این صورت دیگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته نخواهد شد و مجبور است که مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند و یا مال توقیف شده به نفع زن توقیف  می شود.

 

– اعسار از پرداخت مهریه اگر توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • وکیل موجب می شود تا بعضی از اموال شما غیر قابل توقیف باشد.
 • با توجه به دارایی شما مستثنیات دین به طور کامل برای شما معرفی خواهد شد.
 • وکیل شما را راهنمایی خواهد کرد که برای اثبات اعسارچه اقدامی کنید.
 • اگر اموالی ازمستثنیات دین توقیف شد می تواند آنها را از توقیف خارج کند.
 • اگر زنوکیل بگیرد مرد میتواند تمامی موارد بالا را به نفع زن استفاده کند.

 

– زمانیکه اعسار شخص قبول و پرداخت وجه قسط بندی شود آیا بدهکار از پرداخت خسارت تاخیرمعاف میشود ؟

اگر اعسار فرد توسط دادگاه  قسط بندی گردد اما نتواند اقساط را سرموعد بپردازد ملزم به پرداخت خسارت نیز میباشد.

-درخواست اعسار چک برگشتی قبل از شکایت طلبکار به چه صورت است؟

اگر چک به دلیل عدم توانایی درپرداخت برگشت خورده باشد و شکایتی توسط طلب کار صورت نگرفته باشد صاحب چک نمی تواند از دادگاه قبل از شکایت ایشان درخواست اعسار کند.لذا ابتدا طلبکار باید شکایت کند و سپس صاحب چک  ضمن مراجعه به دادگاه دادخواست اعسار بدهد و بعد از پذیرش اعسار بدهی تقسیط گردد.

 

4.5/5 (2)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا